Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen van Writer 4.2 is het hoofdstuk 'Werken met velden'
toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u velden definieert en gebruikt.
U kunt bijvoorbeeld velden gebruiken om paginanummering (en aantal
pagina's) in voetteksten op te nemen. Maar ook bijvoorbeeld de huidige
datum of de naam ven het document. Het voordeel is dat iedere wijziging van
de bron automatisch in het veld wordt weergegeven.
Ook kunt u zelf velden definiƫren waar u later kruisverwijzingen naartoe
kunt maken.

Met dank aan Pieter Kristensen voor de vele nuttige verbetervoorstellen.

De documenten kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.