Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleiding voor Writer 4.2 is het hoofdstuk 'Werken met
hoofddocumenten' toegevoegd.
Geen alledaags hoofdstuk en misschien voor velen niet interessant. Toch kan
het een heel nuttig hoofdstuk zijn voor als u een lijvig document schrijft
met meerder hoofdstukken, waardoor het een zeer groot bestand wordt die
lastig te bewerken is. Dan komt dit hoofdstuk goed van pas.
In dit hoofdstuk wordt namelijk beschreven hoe u een hoofddocument maakt
van meerdere subdocumenten, zonder dat dit een zeer groot bestand wordt.
Als voorbeeld: de documenten van LibreOffice Writer zijn afzonderlijke
hoofdstukken. Maar die kunnen met een hoofddocument tot één boek
samengevoegd worden. De afzonderlijke hoofdstukken kunnen individueel
bewerkt worden, waarna de wijzigingen 'vanzelf' in het hoofddocument zijn
opgenomen.

Met dan aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten van LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.