Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 18 juli 2015 16:05 schreef Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl>:

Beste Kees,


Hi Ivo


Dank voor het document. Weet je of het mogelijk is opmaakprofielen te
koppelen aan de standaard knoppen in de werkbalk voor nummering aan/uit of
opsommingstekens aan/uit?


Weet ik eigenlijk niet zeker, maar ik dacht van niet. Je kunt wel
opmaakprofielen aan sneltoetsen toewijzen. Zie onder (is uit het hoofdstuk
LibreOffice aanpassen)

 *Voorbeeld: Opmaakprofielen toewijzen aan sneltoetsen*

U kunt sneltoetsen maken om snel opmaakprofielen in uw document toe te
passen. Sommige sneltoetsen zijn voorgedefinieerd, zoals *Ctrl+0* voor het
alinea-opmaakprofiel *Text body*, *Ctrl+1* voor opmaakprofiel *Kop 1* en
*Ctrl+2* voor *Kop 2*. U kunt deze sneltoetsen wijzigen en uw eigen
sneltoetsen maken.

  1.

  Kies *Extra > Aanpassen* en klik op de tabpagina *Toetsenbord*. De tabpagina
  *Toetsenbord* van het dialoogvenster *Aanpassen* (*Afbeelding 8*) opent.
  2.

  Selecteer bovenaan rechts de naam van de module om een sneltoets alleen
  beschikbaar te maken voor die module (bijvoorbeeld, Writer). Selecteer
  die module in de rechter bovenhoek van de tabpagina; selecteer anders
  *LibreOffice* om de sneltoets in elke module beschikbaar te hebben.
  3.

  Kies de sneltoets waaraan u een opmaakprofiel wilt toewijzen. In dit
  voorbeeld hebben we voor *Ctrl+9* gekozen. Dit maakt de knop *Wijzigen*
  actief.
  4.

  In het gedeelte *Functies* onderaan het dialoogvenster, scrolt u in de
  lijst *Categorie* naar beneden naar *Opmaakprofielen*. Klik het
teken (meestal
  een + of een driehoek) om de lijst O*pmaakprofielen* uit breiden.
  5.

  Kies het type opmaakprofiel. (Dit voorbeeld gebruikt
  alineaopmaakprofiel, maar u kunt ook de anderen gebruiken.) De lijst
  *Functies* zal de namen van de beschikbare opmaakprofielen voor de
  geselecteerde categorie tonen. Dit voorbeeld toont enkele van de
  voorgedefinieerde opmaakprofielen van LibreOffice.
  6.

  Om *Ctrl+9* als sneltoets toe te wijzen aan het opmaakprofiel *Lijst** 1*:
  Selecteer *Lijst** 1* in de lijst *Functies* en klik dan op *Wijzigen*.
  *Ctrl+9* verschijnt nu in de lijst *Toetsen* rechts en *List** 1*
  verschijnt naast *Ctrl+9* in het vak *Sneltoetsen* bovenaan.
  7.

  Maak alle gewenste wijzigingen en klik dan op *OK* om de instellingen op
  te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

 Succes, Kees


Met vriendelijke groet
Ivo

Op 17-7-2015 om 8:19 schreef Kees Kriek:

 Allen

Aan de documentatie van Writer 4.2 is de handleiding 'Kennismaken met
opmaakprofielen' toegevoegd.
In deze handleiding kunt u lezen waarom opmaakprofielen handig zijn om te
gebruiken. Beschreven wordt o.a. hoe u opmaakprofielen via het venster
Stijlen en opmaak, kunt maken, aanpassen en toepassen. Ook kunt u lezen
hoe
u opmaakprofielen uit andere bronnen kunt laden. Er zijn verschillende
opmaakprofielen voor alinea's, teken's, frame's, pagina's en lijsten. Dit
hoofdstuk is de inleiding voor het volgende hoofdstuk 'Werken met
opmaakprofielen', die binnenkort wordt gepubliceerd.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/

All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.