Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Kees,

Dank voor het document. Weet je of het mogelijk is opmaakprofielen te koppelen aan de standaard knoppen in de werkbalk voor nummering aan/uit of opsommingstekens aan/uit?

Met vriendelijke groet
Ivo

Op 17-7-2015 om 8:19 schreef Kees Kriek:
Allen

Aan de documentatie van Writer 4.2 is de handleiding 'Kennismaken met
opmaakprofielen' toegevoegd.
In deze handleiding kunt u lezen waarom opmaakprofielen handig zijn om te
gebruiken. Beschreven wordt o.a. hoe u opmaakprofielen via het venster
Stijlen en opmaak, kunt maken, aanpassen en toepassen. Ook kunt u lezen hoe
u opmaakprofielen uit andere bronnen kunt laden. Er zijn verschillende
opmaakprofielen voor alinea's, teken's, frame's, pagina's en lijsten. Dit
hoofdstuk is de inleiding voor het volgende hoofdstuk 'Werken met
opmaakprofielen', die binnenkort wordt gepubliceerd.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.