Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Robin,

Robin de Rooij wrote on 22-06-15 19:44:

Graag zou ik willen bijdragen aan de Nederlandse vertaling van het
LibreOffice-project. Zowel de website als de software hebben mijn interesse.

Zeer welkom!

Nederlands is mijn moedertaal, dus ik zou de vaardigheden moeten hebben
om van Engels naar Nederlands te vertalen zonder moeilijkheden.

Graag zou ik hiervoor permissies willen hebben als dat mogelijk is. Mijn
account op Pootle heet "rrooij".

Ik heb je nu rechten gegeven om te vertalen en voorstellen te doen.

Wel wil ik je vragen om, voordat je echt aan de slag gaat, te overleggen
met bijvoorbeeld Kees Kriek, die veel bijdraagt, en misschien ook Leo
Moons. Om duidelijk te krijgen hoe er wordt gewerkt, misschien wat af te
stemmen.

Als er vragen zijn: altijd stellen.
Je bent overigens niet aangemeld bij de mailinglijst. Dus mails krijg je
niet direct, en als je zelf een mail naar de lijst stuurt, moet die
apart worden doorgelaten (gemodereerd).

vr groeten,
Cor-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.