Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste dames en/of heren,

Graag zou ik willen bijdragen aan de Nederlandse vertaling van het
LibreOffice-project. Zowel de website als de software hebben mijn interesse.

Nederlands is mijn moedertaal, dus ik zou de vaardigheden moeten hebben
om van Engels naar Nederlands te vertalen zonder moeilijkheden.

Graag zou ik hiervoor permissies willen hebben als dat mogelijk is. Mijn
account op Pootle heet "rrooij".

Met vriendelijke groet,

Robin de Rooij

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.