Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Opnieuw is er een handleiding aan de documentatie toegevoegd.
Dit is: LibreOffice instellen 4.2

Hierin kunt u lezen hoe u LibreOffice naar uw eigen wensen kunt instellen.
Bijvoorbeeld:
Opties voor vormgeving, weergave en geheugengebruik.
Het aanpassen van paden voor laden en opslaan.
Het aanpassen en toevoegen van kleuren en lettertypen.
Beveiligingsopties.
Taalinstellingen, spellingopties en nog veel meer.

Met dank aan Luc Castermans voor zijn bijdrage.

Het document is zoals gebruikelijk te vinden op
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.