Date: prev next · Thread: first prev next last


op 22-07-14 20:46, Cor Nouws schreef:
Een ideale combinatie van een mooi land, prachtige stad en een
interessant programma rond het 'maken' LibreOffice, dus alles van
ontwikkelen testen, marketing, vertaling etc.. En het ontmoeten van vele
andere mensen, van over de hele wereld, die ook wat méér hebben met
LibreOffice :)

Kijk eens hier  http://conference.libreoffice.org/  voor de nu al
beschikbare informatie.

Van enkele mensen van onze Nederlandstalige heb ik begrepen dat ze deze
kans aangrijpen, maar ik vraag me af wie allemaal al plannen hebben, of
intenties.

Het lijkt mij zeer goed om deel te nemen! Omdat ik vlak voor
de conferentie van verlof terug kom, kan ik niet meteen alweer
enkele dagen verlof nemen. Jammer genoeg kan ik daarom niet
aanwezig zijn.

Groeten

Luc

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.