Date: prev next · Thread: first prev next last


Een ideale combinatie van een mooi land, prachtige stad en een
interessant programma rond het 'maken' LibreOffice, dus alles van
ontwikkelen testen, marketing, vertaling etc.. En het ontmoeten van vele
andere mensen, van over de hele wereld, die ook wat méér hebben met
LibreOffice :)

Kijk eens hier  http://conference.libreoffice.org/  voor de nu al
beschikbare informatie.

Van enkele mensen van onze Nederlandstalige heb ik begrepen dat ze deze
kans aangrijpen, maar ik vraag me af wie allemaal al plannen hebben, of
intenties.

Natuurlijk geen enkele verplichting om dat vooraf te delen, maar het mag
zeker wel. Misschien biedt het de mogelijkheid voor sommigen om samen te
reizen, enz.

vr. groet!
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.