Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws wrote (16-05-14 11:50)
Kees Kriek wrote (16-05-14 09:55)

Ik nodig de vertalers onder ons uit om me daarmee te helpen :-)

Ik hoop van het weekend eindelijk eens toe te komen aan het wat
gedetailleerder verzamelen van info over (opnieuw) te vertalen vensters,
omdat ze in een nieuw formaat zijn geprogrammeerd.

Ik heb in ieder geval een complete lijst van de code-bijdragen.
Nog niet helemaal wat ik zou willen :\

Wel is er een goed advies geweest van Gabor Kelemen
  http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg07491.html
Even uitzoeken en oefenen, maar zijn ervaring ziet er toch heel positief
uit??

tot zaterdag hoop ik  :)
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.