Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees, *,

Kees Kriek wrote (16-05-14 09:55)

Ik werd er door Cor op gewezen dat 4.3 in Pootle klaar staat om vertaald te
worden.

Klopt!

Dat wist ik nog niet, maar ben er nu mee begonnen.
Ik nodig de vertalers onder ons uit om me daarmee te helpen :-)

Ik hoop van het weekend eindelijk eens toe te komen aan het wat
gedetailleerder verzamelen van info over (opnieuw) te vertalen vensters,
omdat ze in een nieuw formaat zijn geprogrammeerd.

Verder wil ik me voorbereiden op 24 mei bij de NLLGG in Utrecht: we
hebben daar een ruimte om een presentatie over vertalen van LibreOffice
met Pootle te geven. Kan ook voor andere mensen (geïntereseerd vanuit
andere projecten?) interessant zijn?!

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.