Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees, anderen,

Kees Kriek wrote (12-01-14 10:42)

Ik heb zoveel als ik kon vertaald van de UI en Help van 4.2. Samen met de
anderen natuurlijk.
Wat er nu nog overblijft kan ik weinig mee. Ik hoop dat de anderen nog een
stapje verder kunnen komen.

Super bedankt voor je werk hieraan! En natuurlijk ook de anderen.
Niet in het minst omdat er nogal wat aanloopproblemen waren met de
techniek (beheer van de teksten op de server) deze keer.
Zelf ben ik er helaas weinig aan toegekomen - te verdelen tijd is
voornamelijk in membership committee, qa en marketing gaan zitten..

Ik zal met plezier gebruik maken van de 4.2.0!
Volgens mij is de tweede release kandidaat eerdaags op de downloadpagina
te vinden.

En wat je ook schrijft: iedereen kan nog bijdragen aan de stukjes die
nog moeten gebeuren. En dat is dan weer een voordeel van zoveel nieuwe
releases: er is snel weer een nieuwe versie waarin ook aanvullingen
worden opgenomen :)

Nogmaals voor zover allen: top, bedankt!

Cor


-- 
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.