Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 31 december 2013 14:34 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op dinsdag 31 december 2013 13:18 schreef Kees Kriek:


 Bij het vertalen van de help van 4.2 kom ik het volgende tegen.
Als je een rechthoek tekent en de shift toets wordt ingedrukt voor de
muisknop wordt losgelaten, wordt een vierkant gemaakt op basis van de
langste zijde. Nu is er een keuzevakje (Randen uitbreiden of zo
iets). Als die niet aangevinkt is wordt de vierkant op basis van de
kortste zijde gemaakt. Weet iemand hoe dit keuzevak precies heet en
waar het zich bevindt?


Selectiemodusveld.

Als je daarop klikt zie je o.a. Standaard selectie, althans in versie
4.1.4.2.


Dit heeft te maken met het selecteren van tekst, maar m.i. niet met de
wijze waarop objecten worden getekend.


Andere versies heb ik niet bij de hand.
Graag aan elkaar schrijven. In de Help staat het wel goed.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.