Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,


Kees Kriek wrote (27-12-13 12:59)
Ik heb al even gezocht en vond een aantal vertalingen van Number naar
Aantal.

Een tijdje terug heb ik al eens de vermeldingen van 'Aantal' kritisch
doorlopen. Maar als ik nu in 4.2.0 rc1 naar het venster 'Cellen opmaken'
kijk, staat er nog steeds 'Aantal' en niet 'Getal'. Hmm
Zou het dan al wel in Pootle in orde zijn maar nog niet in de rc1?

Maar geen idee welke het zou moeten zijn. Dit zijn:

onderstaande lijken me niet zo verwant..
Nog even overleggen, stel ik voor?

vr. groet,
Cor

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 colorconfigwin.ui basicnumber label string.text

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 colorconfigwin.ui sqlnumber label string.text

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 numberingformatpage.ui liststore1 2 stringlist.text

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 numberingoptionspage.ui label4 label string.text


Bestand:

sd/source/ui/dlg.po
 Context:
 animobjs.src FLT_WIN_ANIMATION FT_COUNT fixedtext.text

-- 
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.