Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb al even gezocht en vond een aantal vertalingen van Number naar
Aantal.
Maar geen idee welke het zou moeten zijn. Dit zijn:

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 colorconfigwin.ui basicnumber label string.text

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 colorconfigwin.ui sqlnumber label string.text

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 numberingformatpage.ui liststore1 2 stringlist.text

Bestand:

cui/uiconfig/ui.po
 Context:
 numberingoptionspage.ui label4 label string.text


Bestand:

sd/source/ui/dlg.po
 Context:
 animobjs.src FLT_WIN_ANIMATION FT_COUNT fixedtext.textOp 27 december 2013 12:41 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen

Ik zie in de UI van Calc 4.1 in het dialoogvenster Cellen opmaken en dan
de tabpagina Getallen bij de Categorie "Aantal" staan waar voorheen "Getal"
stond.
Ik zou dit graag aan willen passen, maar het is een beetje zoeken naar een
speld in een hooiberg.
Weet iemand hoe je dit gericht kunt opzoeken in de UI?

Groeten, Kees


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.