Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Rob,

Rob Snelders wrote (30-11-13 15:54)

Van harte gefeliciteerd met het voorzitterschap voor de membership
committie.

Dank je :)
Ook dank aan allen die buiten de lijst om feliciteerden.

We hebben een belangrijk persoon in ons midden nu.. ;)

Nou, vooruit, met de ;) wil ik dat wel onweersproken laten :)
(Alle leden zijn belangrijk :) )

Het is een eerzaam baantje. Het Membership Committee kijkt of mensen die zich melden voor het lidmaatschap inderdaad actief zijn in de community. En de voorzitter zorgt, als het goed is, dat alles op tijd gebeurt en zet zijn naam onder verslagen van vergaderingen enzo.
Overigens is het Membership Committee wel een heel belangrijk orgaan:
het moet verkiezingen begeleiden en mochten er ooit conflicten zijn, dan heeft het MC een rol in bemiddelen etc.

Enfin, info hier
  https://wiki.documentfoundation.org/TDF/Membership_Committee

Met vr. groet,
Cor


--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.