Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste gebruikers,

Met veel aandacht las ik jullie commentaren over de enquête en we (ook de opstellers van de Engelstalige versie) zullen er in de toekomst zeker rekening mee houden. Zodra we weet krijgen van een nieuwe enquête zullen we op jullie kennis en kunde beroep doen. Ondertussen heb ik de vertaling, met de hulp van Luc en Kees, verbeterd. Het aanpassen van de enquête zelf, zou niet eerlijk zijn naar de velen die deze reeds invulden. Toch wil ik iedereen, die de enquête nog niet invulde, oproepen om de enquête vooralsnog in te vullen en zich niet te laten afschrikken door de soms terechte kritiek, die hier geuit werd.

Helaas kan de enquête slechts één maal ingevuld worden door dezelfde persoon: het IP adres is bepalend.

Stel niet uit, want zondag wordt de enquête afgesloten. Jouw mening is belangrijk en zal ons helpen om jullie in staat te stellen beter te helpen en je thuis te voelen in onze gemeenschap.
Het is een prachtig project van ons allemaal.

https://survey.documentfoundation.org/index.php/574531/lang-nl

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo
Lid van DocumentFoundation.org


op 05-11-13 18:00, Frans schreef:
Dag Cor.
Het zal wel een beetje zeuren zijn, maar na 2 vragen ben ik gestopt omdat ik erg ontevreden ben over de mogelijke antwoorden.

mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390

Cor Nouws schreef op 04-11-2013 23:06:
Beste mensen,

Er staat sinds kort een enquête on-line en alle LibreOffice gebruikers zijn zeer welkom om deze in te vullen!

  https://survey.documentfoundation.org/index.php/574531/lang-nl

(vragen 4 en 5 hadden wat mij betreft meer-keuze mogen zijn, maar omdat ik laat was met naar de opzet van de enquête te kijken, heb ik dat niet kunnen inbrengen.. zo werkt dat :-\ )

Maakt niet zóveel uit ... invullen wordt zeer gewaardeerd :)

vr. groeten.
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.