Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Ik heb de originele teksten ter beschikking en kan de Nederlandse vertaling bewerken. Heeft er iemand zin om mijn bewerking van de vertaling na te kijken. Ik zal dit dan off-list bezorgen.

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo

op 04-11-13 23:06, Cor Nouws schreef:
Beste mensen,

Er staat sinds kort een enquête on-line en alle LibreOffice gebruikers zijn zeer welkom om deze in te vullen!

  https://survey.documentfoundation.org/index.php/574531/lang-nl

(vragen 4 en 5 hadden wat mij betreft meer-keuze mogen zijn, maar omdat ik laat was met naar de opzet van de enquête te kijken, heb ik dat niet kunnen inbrengen.. zo werkt dat :-\ )

Maakt niet zóveel uit ... invullen wordt zeer gewaardeerd :)

vr. groeten.
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.