Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag allemaal,

Sinds versie 4.0.4 (misschien al eerder) zijn alle nederlandse woorden voorzien van een rood 
slingertje er onder als teken dat ze geen goed nederlands zijn. Dat klopt niet.
De taal staat ingesteld op nederlands.
Als ik extra-taal-voor selectie op fries zet, verdwijnen de slingertjes. Overigens had ik geen 
fries ingesteld als mogelijke taal.
Op een andere pc kan ik bij extra-taal-voor selectie opeens Catalaans kiezen, en wonder boven 
wonder verdwijen de slingertjes dan ook! Ook hier was catalaans niet ingesteld bij de installatie.

De taal-bestanden staan onder share/extensions.
De nderlandse taal staat vermedlin LibreOffice onder extra-extensiebeheer.
Het gaat om Windows XP en 7 machines.
Hernoemen van registrymodifications.xcu helpt niet.

Is dit een probleem waar alleen ik mee zit, of is het algemeen? Dan maak ik een bugmelding aan.Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.