Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

In de SoftwareBus 2013-3, een uitgave van hcc!CompUsers, trof ik een artikel aan over LibreOffice. 
Het artikel is van de hand van René Suiker.
In het artikel komt naar voren dat vorig jaar tijdens een HCC-bijeenkomst mensen van LibreOffice 
aanwezig waren om LibreOffice te promoten. CompUsers is de namen van de demonstranten kwijt geraakt 
en is naar hen op zoek om naar auteurs te zoeken voor vervolgartikelen over LibreOffice.
Diegenen, die geweest zijn zullen dit zelf nog wel weten, maar ook anderen die LibreOffice zouden 
willen promoten door een artikel te schrijven zouden mogelijk hierop kunnen reageren.
GeĂ¯nteresseerden kunnen contact opnemen met: redactie@compusers.nl<mailto:redactie@compusers.nl>

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.