Date: prev next · Thread: first prev next last


Het is al eerder genoemd, maar toch nog eens:
aanstaande weekend is in Brussel het FOSDEM, waar ook The Document Foundation / LibreOffice aanwezig is.

- een stand (t-shirts en meer...) in gebouw K
- op zondag 3 februari een DevRoom in gebouw H
  https://fosdem.org/2013/schedule/track/libreoffice/.
- om 15:00 op zondagmiddag Michael Meeks spreken over "LibreOffice: grote schoonmaak en revisie een omvangrijke basiscode (of waarom opnieuw schrijven nog erger zou zijn)"
  https://fosdem.org/2013/schedule/event/challenges_libreoffice/

Ben je in de buurt, heb je de gelegenheid: zeer de moeite waard deze happening. Veel nieuws, communities en bekenden uit de hele open source-wereld!

veel groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.