Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Ik had plotseling een corrupt gebruikersprofiel, zonder dat ik een nieuwe
versie had geïnstalleerd.
Het dialoogscherm 'stijlen en opmaak' verscheen niet meer.
Daarom had ik mijn gebruikersprofiel gerenamed en LibreOffice een nieuwe
laten aanmaken.
Daarna heb ik onderdelen van mijn oude profiel terug gekopieerd, zoals mijn
templates en extensies.
Dat gaf geen problemen. Omdat ik ook zaken in de instellingen van
LibfreOffice had aangebracht kopieerde ik als laatste het bestand
registrymodifications.xcu vanuit mijn oude profiel en toen was het weer mis.
Blijkbaar ligt het probleem aan dat bestand.

Groeten, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.