Date: prev next · Thread: first prev next last


Guy, Hans, en Luc,

Mag ik jullie LibreOffice user id, dan vraag ik rechten aan en kunnen jullie aan de slag.

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo

Op 02-01-13 21:27, Guy Voets schreef:
Op 2 januari 2013 20:58 schreef Luc Castermans
<luc.castermans@gmail.com>het volgende:

Op 02-01-13 20:47, Leo Moons schreef:

  Hallo,
Zoals jullie waarschijnlijk weten, staat er weer een belangrijke release
op stapel, met name versie 4.0. De vrijgave is gepland voor begin februari
en er zullen weer veel nieuwe functies toegevoegd worden. Dat betekent
natuurlijk ook dat de help en gebruikersinterface uitgebreid worden, maar
ook dat er één en ander moet vertaald worden. Van de meer dan 7000 woorden,
resten er nog een kleine 2000 woorden te vertalen, en moeten ook nog een
aantal voorgestelde vertalingen goedgekeurd worden. Wil je graag een
bijdrage leveren om de Nederlandstalige versie gelijktijdig met de
internationale versie vrij te geven, kunnen we je hulp gebruiken. Laat iets
van je horen en we zetten je graag op weg.

Dag Leo,

laat maar weten wat er moet gebeuren, waar & hoe.

Luc

Beste wensen, collega LibO-ers,

en Leo, ik kan ook mijn steentje bijdragen voor het NL van versie 4.--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.