Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Frank,

Dank voor het melden!

VLB1 wrote (23-12-12 17:19)

Heb ook 2 issues her test in de nieuwe 4.0 beta 2, waarvan de 1e alweer
opgelost is en de 2e nog niet.
* issue - 58645 Bij het gebruik van voorwaardelijke opmaak en daarna
opslaan en sluiten van het bestand.
Wanneer het bestand opnieuw geopend wordt verschuiven er ineens
kolommen, wat niet meer te herstellen is.
DEZE IS OPGELOST IN BETA 2.

Da's goed nieuws ...

* issue 57028 - Sinds versie 3.6.4 en helaas ook bij 4.0 is LO erg traag
geworden met het berekenen van sheets. Soms is de wachttijd van het
veranderen van een cel, de wachttijd opgelopen tot ruim 1 minuut. Dit
was in versie 3.5.7 nog maar 1 sec. Dit is erg vervelend.
HELAAS IS DEZE NOG NIET OPGELOST.

Maar dit nog niet. Heb het even getest en ook wat commentaar toegevoegd.
Zou mooi zijn als dit voor de release gewoon wordt opgelost!

groetjes,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.