Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Een mooie gelegenheid om gezamenlijk eens pepernoten te eten doet zich voor op 1 december, de dag van de NLLGG ..
  http://www.nllgg.nl/bijeenkomst/20121201

Maar ... zijn er ook deze keer voldoende mensen om er een eigen programma voor te maken? Of zijn er misschien weinig mensen die dan kunnen, zodat we misschien weer eens een eigen LibreOffice dedicated dag moeten plannen ?

( Er zijn de laatste twee jaar bijna altijd wel enkele of meerdere mensen uit onze Nederlandstalige LibreOffice gemeenschap.
En er is m.i. bij de NLLGG altijd voldoende ruimte voor onze wensen.
En we ontmoeten mensen die met andere open source projecten bezig zijn. Ook tof.)


Kortom ... graag reacties :-)

met groet,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.