Date: prev next · Thread: first prev next last


Rob Snelders wrote (20-08-12 00:47)

Ik kreeg de vraag of LibreOffice de 6e oktober weer bij de NLLGG wil
zijn. Ik heb gereageerd dat ik er voor Ubuntu-NL er toch moet zijn en
dan ook wel LO promoot. Maar willen er meer mensen bij zijn?

Het zaterdag was niet zo druk met direct voor LibreOffice actieven.
Maar wel de nodige uitwisseling met de andere groepen.
Er zijn wat LibreOffice stickers en flyers rond gedeeld, vragen van anderen beantwoord..

Volgens mij is het idee om het zoveel mogelijk in zo'n combinatie-bijeenkomst te doen wel goed. Maar dan is het wel nuttig om vooraf ook af te spreken wat we zelf voor een programma hebben. Toch?

vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.