Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi allen,

Onderstaande was al bekend, maar ik breng het graag nog eens onder de aandacht.

Het is een leuke locatie met goede verbindingen en diverse interesante dingen op het programma. Meer info hier http://www.nllgg.nl/

En daarnaast zijn er wel wat dingen die we kunnen bespreken voor LibreOffice in Nederland en Vlaanderen ...? Ik heb iig wat inspiratie.

vr. groet!

Cor

Rob Snelders wrote (20-08-12 00:47)
Hoi Allen,

Ik kreeg de vraag of LibreOffice de 6e oktober weer bij de NLLGG wil
zijn. Ik heb gereageerd dat ik er voor Ubuntu-NL er toch moet zijn en
dan ook wel LO promoot. Maar willen er meer mensen bij zijn?


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.