Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag lezer,

Er wordt al enige tijd gewerkt aan een hogere snelheid (...). Da's goed, immers altijd moet alles sneller ;-)

De duur van de éérste start na installatie is daarbij een aandachtspunt.
Die eerste start word/werd gebruikt voor het registreren van extra componenten (zoals Help voor extensies - i.e. woordenlijsten).

Er is het nodige aan verbetering al merkbaar.

Nu werk ik eigenlijk niet op Windows maar heb in een VirtualBox met Windows 7 de release kandidaat 2 van 3.6.2 getest.
Zijn er anderen die daarmee ervaring hebben?

Ik had al 3.6.1 (rc2 = final) geïnstalleerd.
Na de installatie van 3.6.2 over die 3.6.1 duurt de eerste start bij mij een dikke minuut. Maar als ik het gebruikersprofiel in C:\Users\cono\AppData\Roaming\LibreOffice hernoem, en dus start met een vers profiel, duurt het nog maar 15 seconden. (Was een tijdje terug soms tegen de 2 minuten...) Ergo: het maken van een nieuw profiel gaat sneller dan het omzetten van dat van een oudere versie.

Zijn er anderen die dat ook zo ervaren?

Overigens is elke volgende start op Windows wel veeeel sneller geworden, nog maar een seconde of 4.

vr groet,--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.