Date: prev next · Thread: first prev next last


Pjotr, ik denk dat je best dít als bug bij Ubuntu aanmeld.

Regards, Luc Castermans
Op 9 aug. 2012 12:35 schreef "Pjotr Kan" <pliniusminor@gmail.com> het
volgende:

Hallo,

LibreOffice past zich in Xubuntu 12.04 niet geheel aan de Nederlandse
taalkeuze aan: de map waarin hij documenten wil opslaan, staat in de
voorkeuren nog steeds gedefinieerd als "Documents", oftewel bij
voorbeeldgebruiker Karel: /home/karel/Documents

Zo'n map is er in een Nederlandstalig systeem helemaal niet, want
daarin heet die map "Documenten". Daardoor valt Libre Office voor
documentenopslag terug op het minst slechte alternatief, namelijk bij
voorbeeldgebruiker Karel: /home/karel

Die fout moet je handmatig corrigeren:
Werkbalk Libre Office Tekstverwerker (Writer) - Extra - Opties... -
onderdeel LibreOffice: klik op Paden

Dubbelklik Mijn documenten en verander Documents in Documenten.

Klik op OK.

N.B: deze fout heb ik alleen vastgesteld in Xubuntu 12.04. In andere
Linuxversies doet dit zich mogelijk ook voor; er is al een iets andere
foutmelding van iemand die Mate gebruikt als werkomgeving in Ubuntu
12.04: daarin slaat LO de documenten op in
/home/karel/Documenten/Documents.

Foutmelding op Launchpad:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libreoffice/+bug/1034521

Het gaat om de volgende LO-versie: LibreOffice 3.5.4.2 Build ID:
350m1(Build:2)

Kan iemand hier iets aan doen?

Groet, Pjotr.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.