Date: prev next · Thread: first prev next last


Goedemorgen René, *,

Rene Schouten wrote (23-07-12 07:48)

Graag gedaan, als we nog meer promotie werkzaamheden kunnen doen dan horen
we het graag.

Ja, zoveel je wilt :-)
Open source == zelf meedoen. En dat hoeft niet te zijn in code, maar kan ook met bijvoorbeeld promotie. Een goed idee is een goed startpunt. En de beste ideeën, zijn de ideeën die makkelijk worden opgepikt, of die je zelf makkelijk kunt doen ;-)

    - Misschien een idee om eem afflliatie programma voor LibreOffice c.q.
    voor mensen die er interesse in hebben.
    - Zou kunnen denken aan gratis visitekaartje's via Vistaprint mits het
    logo LibreOffice achter op het kaartje staat.

De kosten hiervan voor LibreOffice organisatie.

Een leuk idee. Ik weet niet of er ook een internationale Vista-print is? Heb je daar contacten? - Kaartjes kosten natuurlijk weinig bij Vistaprint. Dus misschien zou Vista er zelf een x-aantal kunnen sponsoren? - Er is binnen LibreOffice (The Document Foundation) wel geld, maar dus als je internationaal (op de internationale marketing lijst) handen voor op elkaar krijgt voor een concreet plan, met uitvoering en een duidelijk budget, kan het worden voorgelegd aan de BoD (bestuur). Er zullen zeker mensen zijn op de design-lijst die evt een aangepast logo kunnen leveren.

Of denk je aan een specifiek Nederlands/Vlaamse actie?
Wij hebben geen budget, vooralsnog.

vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.