Date: prev next · Thread: first prev next last


Gents,

Vandaag op Tweakers dit artikel:
http://tweakers.net/nieuws/82050/ibm-start-overhandigen-symphony-code-aan-apache-openoffice.html

Enkele keren geven gebruikers commentaar op "stroperig starten" zoals hieronder. Moeten we daar iets
mee doen?

Luc

Ik gebruikte vroeger ook OpenOffice. Had de "developer preview" versie 3.4 geïnstalleerd. Omdat er geen updates meer uitkwamen ben ik nu overgestapt op LibreOffice.

Op zich lijken beiden erg op elkaar maar ik heb toch het gevoel dat OpenOffice soepeler draaide. Bij LibreOffice duurt het aanzienlijk langer voordat een bestand de 1e keer na een koude start wordt geopend.

Dat heeft er wellicht mee te maken dat LibreOffice nog geen optie heeft om een soort van snelstarter mee te laden tijdens het opstarten van Windows.

Ook zaken als opslaan en opnieuw openen reageren wat trager. Waardoor dit komt weet ik nog niet ...


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.