Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Luc,

Luc Castermans wrote (20-05-12 09:27)

Enkele keren geven gebruikers commentaar op "stroperig starten" zoals
hieronder. Moeten we daar iets
mee doen?

Een enkele keer reageer ik op de forums. Maar meestal zijn er al anderen die het doen.

Je kunt er ook zo weinig mee. Weinig specifieke melding, geen details.
Dus wat feitelijke informatie van eigen ervaringen helpt wel. Zo heb ik wel eens metingen gedaan over de verschillende versies. Waar uit blijkt dat de recente versies (3.5) op Windows veel sneller zijn dan de vorige serie (3.4). En er was ook een probleem met de éérste start na installatie. In ieder geval op Linux, waar het laden en registreren van de extensies lang duurde. Maar dat was alleen de eerste start, is vanaf 3.5.3 opgelost, en merkte je volgens mij niet bij een normale stap naar een hogere versie. En dan is nog de vraag met welke versie van OpenOffice je het zou willen vergelijken ... Ik werk veel met 'daily builds' en merk dat Calc zo af en toe een stukje sneller wordt. Geen toeval - de ontwikkelaars werken daar aan.

Maar goed, reageren op niet specifieke klachten zonder details ... tja :-)

groetjes,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.