Date: prev next · Thread: first prev next last


Dank Leo en freek

Beide opties werken.
Hoef ik niet meer alle bladen langs om te kijken wat er nog niet vertaald
is ;-))

Groeten, Kees

Op 20 juli 2012 12:45 schreef Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com> het
volgende:

On donderdag 19 juli 2012 17:16:15 Leo Moons wrote:
Hallo Kees,

Die mogelijkheid bestaat wel, ik ben er zelf ook toevallig op gekomen:
klik eerst Vertalen en dan Snel vertalen aan.

HTH
Vr gr

Leo

Op 19-07-12 08:34, Kees Kriek schreef:
Hallo

Ik ben bezig geweest met vertalen en nakijken op de Pootle server.
Wat ik daar mis is een zoekoptie naar content die nog niet vertaald is.
(leeg dus)
Ik kan wel onder 'nakijken' van alles oproepen waar ogenschijnlijk iets
fout is, maar
nhttp://
sport.be.msn.com/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=59605
6iet naar regels die leeg zijn. Of is het er wel, maar zie ik het niet?

Groeten, Kees

Of ga naar https://translations.documentfoundation.org/nl/ en klik op de
blauwe tekst "xxxxx woorden vereisen aandacht"

--
vr.gr.

Freek de Kruijf

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.