Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees,

Die mogelijkheid bestaat wel, ik ben er zelf ook toevallig op gekomen: klik eerst Vertalen en dan Snel vertalen aan.

HTH
Vr gr

Leo

Op 19-07-12 08:34, Kees Kriek schreef:
Hallo

Ik ben bezig geweest met vertalen en nakijken op de Pootle server.
Wat ik daar mis is een zoekoptie naar content die nog niet vertaald is.
(leeg dus)
Ik kan wel onder 'nakijken' van alles oproepen waar ogenschijnlijk iets
fout is, maar nhttp://sport.be.msn.com/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=596056iet naar 
regels die leeg zijn.
Of is het er wel, maar zie ik het niet?

Groeten, Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.