Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Allen,

Voor alle geïnteresseerden zaterdag is het Releaseparty van Ubuntu in Apeldoorn. Cor en Ik geven beidde een presentatie en LibreOffice heeft ook een stand. Iedereen is van Harte welkom om te helpen of even gezellig te komen buurten. Het adres voor meer informatie is: http://www.ubuntuparty.nl

Volgende week zaterdag is het weer tijd voor een Hackfest. Deze houden we op de bijeenkomst van NLLGG in Utrecht. Cor geeft hier een presentatie en we hebben een ruimte om aan LibreOffice te hacken/Documenteren/Testen/Vertalen. Er is dan waarschijnlijk al een Alpha1 uit van LibreOffice 3.6 dus hopelijk kunnen we daar al mee gaan testen. Meer informatie is te vinden op http://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_12-06-09

Graag tot ziens, en verspreid het woord!
Rob Snelders
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.