Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Eind deze week zal een Alpha-1 van LibreOffice 3.6.0 worden gemaakt.
Die wordt nog niet als Bèta vrijgegeven, maar is om te testen of de kwaliteit van de build goed genoeg is om aan het grote publiek vrij te geven (en dan wordt het dus wel de Bèta 1).

Ingewikkeld verhaal ... Er gebeurt zo veel in de LibreOffice ontwikkeling, dat we uit ervaring weten dat het beter is om deze tussenstap te maken.

Zijn er mensen die binnenkort een uurtje beschikbaar hebben om de Alpha-1 aan de tand te voelen? Ik kan de download locatie delen zodra het beschikbaar is.

Zie ook http://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan#3.6_release

Met dank & vr. groet,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.