Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Op 12-05-12 08:18, Kees Kriek schreef:
Mijn zoon beheert de website van de avondvierdaagse van Leerdam.
Hij heeft (op mijn verzoek) daar de link naar LibreOffice geplaatst.
Toch een leuk voorbeeld van hoe we LibO op onze eigen manier kunnen
promoten.

Wat mij betreft zou op het Nederlandse deel van de website van LibreOffice mogen staan hoe je dat kunt doen. Ik mis daar informatie (met webbanners) over.

Groeten,
Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.