Date: prev next · Thread: first prev next last


Misschien eens navragen wat ze gaan doen. Dat kan nooit kwaad.

Ik weet niet hoeveel het is maar anders kan LibreOffice dit archief overnemen?

Op 10-03-12 09:34, Cor Nouws schreef:
Beste Leo,

Leo Moons wrote (10-03-12 09:15)

Ik las onderstaand bericht. Ik kan best begrijpen dat Apache de ballast
van OOo overboord wil gooien, maar zo gaat toch wel heel wat informatie
verloren. Ik weet dat Gmane heel wat OOo mailinglijsten archiveerde,

Ik interpreteer het bericht als het stoppen met de mailadressen en mail-lijsten in het openoffice.org domein. Ik begrijp er niet uit dat ze de archieven weggooien. Maar misschien ben ik te optimistisch?

vr. groet,--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.