Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allemaal,

Ik las onderstaand bericht. Ik kan best begrijpen dat Apache de ballast van OOo overboord wil gooien, maar zo gaat toch wel heel wat informatie verloren. Ik weet dat Gmane heel wat OOo mailinglijsten archiveerde, maar voor OOo/nl is dat toch vrij beperkt, misschien kunnen we redden wat er te redden valt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de documentatie, localisatie en marketing lijsten. Helaas heb ik geen kaas gegeten van dit soort handelingen, maar kunnen anderen dit wel. Misschien zijn er andere plaatsen waar deze wel gearchiveerd werden, dan is dat uiteraard prima, maar dan zou ik dat graag weten.
Veel tijd is er niet.

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo
PS Eigenlijk wel gek dat een project, dat zegt een bestandsformaat te gebruiken dat informatie tot in de eeuwigheid kan opgevraagd worden, zulke waardevolle informatie vernietigd.

-------- Originele bericht --------
Onderwerp:      [documentation-dev] OpenOffice.org lists are going away
Datum:  Tue, 06 Mar 2012 20:07:56 -0500
Van:    TJ Frazier <tjfrazier@openoffice.org>
Antwoord-naar:  dev@documentation.openoffice.org
Aan: authors@documentation.openoffice.org, OODocML <dev@documentation.openoffice.org>To all my friends and colleagues on these documentation lists:

Effective March 15th, all OO.o email addresses and lists are going away.
That includes these two @documentation lists, of which I am a co-owner
and moderator.

If you are using an @openoffice.org address anywhere (wiki, Bugzilla,
Apache lists, forums, ...), then you need to change it there. The
current email forwarding will be discontinued.

The best way to keep up with documentation matters is through the
ODFAuthors site and ML's. The Apache podling does not yet have a
separate list for documentation; if and when it does, I will pass the
word on odfauthors-discuss.

Hail and farewell!
--
/tj/

--
-----------------------------------------------------------------
To unsubscribe send email to dev-unsubscribe@documentation.openoffice.org
For additional commands send email to sympa@documentation.openoffice.org
with Subject: help--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.