Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Kees,

Kees Kriek wrote (12-02-12 10:26)

Dus als jij, iemand al een leuke functie ziet waarbij je een tekst
en Nl-talige schermafdruk wilt maken, kan dat al gelijk. Schuiven
we later e.e.e. in elkaar!

Schermafdrukken kan ik denk ik niet maken want ik heb 3.5
nog niet geïnstalleerd. Vanwege mijn vertaalwerk houd ik het op de
laatst vrijgegeven versie.

Je kunt altijd versies naast elkaar plaatsen, maar OK, heeft geen haast.

Ik wil best wat tekst vertalen, maar ben bang dat we dan
dingen dubbel gaan doen. Omdat ik niet weet wat jij al hebt gedaan.

Veel gedacht en gediscussieerd over de download pagina ...
(En bijgekomen van een val op het ijs, die me gisteravond laat ineens parten begon te spelen ;-) )

Hoe kunnen we het het best verdelen?

Als je kunt: gewoon van bovenaan beginnen. Als ik dan klaar ben met opzet persbericht e.a., begin ik met schermafdrukken en van onderaf :-)

veel plezier,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.