Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha Kees,

Kees Kriek wrote (11-02-12 09:12)

Ik ben altijd bereid om te helpen waar ik kan.
Zeg maar waar ik naar moet kijken, ik heb morgen wel wat tijd.

Leuk, dank je !
Er wordt internationaal nog gewerkt aan de features pagina.
Ben verder vandaag druk met verplichtingen en andere leuke dingen voor het gezin, maar ga er vanavond aan werken. We kunnen dan een nl. versie maken.

Veel teksten en plaatjes komen van hier:
  http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/3.5

Dus als jij, iemand al een leuke functie ziet waarbij je een tekst en Nl-talige schermafdruk wilt maken, kan dat al gelijk. Schuiven we later e.e.e. in elkaar!

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.