Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik gebruik Linux. Dus kan nog aan het OS liggen. Misschien dat iemand anders met windows dit kan controleren?

M.V.G.
Rob Snelders

Op zo 29 jan 2012 15:21:35 CET, Kees Kriek schreef:

Hoi Rob
  Bedankt voor je reactie.>  Bij mij (3.5.0b3) werkt het wel. (de webpagina maken) Misschien is het 
met 3.5 dus opgelost !?!? Maar het kan ook aan de combinatie met het besturingssysteem liggen. Gebruik 
jij ook Windows?

M.V.G.
Rob Snelders

Op zo 29 jan 2012 12:56:57 CET, Kees Kriek schreef:

Hallo  Mijn tekst wordt een beetje vreemd weer gegeven dus probeer ik het opnieuw.

Ik ben bezig met het 'vertalen' van de handleiding voor het maken van web-pagina's in LibO.
Volgens de handleiging kun je een assistent gebruiken om web-pagina's te maken.
Dit doe je door in Writer te kiezen voor:


Bestand
Assistenten>   Webpagina

Als ik dit echter doe dan crashed LibO en worden alle documenten die je dan open hebt staan 
gesloten.
Als je LibO dan weer opent worden deze documenten 'hersteld'
Dit lijkt me een bug.
Heeft iemand hier al eerder van gehoord? Dit gebeurd ook met de assistenten voor 'brief', 'fax' en 
'agenda'.

Ik gebruik LibO 3.4.5 en Windoiws 7

Groeten, Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.