Date: prev next · Thread: first prev next lastHallo Ik ben bezig met het 'vertalen' van de handleiding voor het maken van web-pagina's in 
LibO.Volgens de handleiging kun je een assistent gebruiken om web-pagina's te maken.Dit doe je 
door in Writer te kiezen voor:
 Bestand
Assistenten > Webpagina
Als ik dit echter doe dan crashed LibO en worden alle documenten die je dan open hebt staan 
gesloten.Als je LibO dan weer opent worden deze documenten 'hersteld'Dit lijkt me een bug.Heeft 
iemand hier al eerder van gehoord? Ik gebruik LibO 3.4.5 en Windoiws 7 Groeten, Kees       
              Dit gebeurd trouwens ook bij de assistenten voor 'brief', 'fax' en 
'agende' Groeten, Kees 
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.