Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Rob,

Rob Snelders wrote (26-12-11 13:40)

21 Januari is er een QA-sessie om de 3.5-RC1 te testen. Deze keer is het
in Woerden (bij Utrecht). De Security Academy heeft ons een ruimte
beschikbaar gesteld voor de gehele dag. Wie kan en wil er mee komen
helpen om mee bugs uit LibreOffice te halen.

Goed nieuws - dank Rob en dank aan de Security Academy!

Ik heb een pagina [1] aangemaakt voor informatie en inschrijvingen.
Inschrijven is niet verplicht maar is wel fijn zodat we er rekening mee
kunnen houden.

Verspreid het zoveel je kan. Meer zielen meer vreugd!

Inderdaad :-)
Is het een idee om een berichtje te maken, dat de Nederlandstalige gemeenschap van LibreOffice een aparte bijeenkomst belegt voor de 2e 3.5.0 bug-hunt sessie? Dat geeft het geheel een Nederlands tintje en vergroot de kans dat het nieuws ook door media alhier wordt verspreid.

vr. groeten,
Cor

[1]: http://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_12-01-21--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.