Date: prev next · Thread: first prev next last


Allemaal de beste wensen van mij, Pieter.

Ook voor Libreoffice hoop ik dat het een goed jaar wordt. Ik heb ook Libreoffice "nieuwjaarswensen".

- Ik hoop dat het docx im- en exportfilter geweldig wordt, dit is voor alle gebruikers van cruciaal belang. Libreoffice kan geen serieus alternatief zijn als dit niet goed is, - Ik hoop dat windows-gebruikers ook de opengl dia-overgangen krijgen in Impress. Voor niet-windows-gebruikers is het belang van Libreoffice meteen duidelijk. Maar dat betekent vind ik niet dat windows-gebruikers een slechtere behandeling moeten krijgen. Het bedrijf waar ik werk heeft MSO laten vallen en OpenOffice.org genomen, de windows-versie. Zeker een stap in de goede richting! Dit moet aangemoedigd worden en niet gestraft!

Tenslotte het werkelijke onderwerp van deze mail: "Citrus". Ik las over Citrus op OMG-Ubuntu http://www.omgubuntu.co.uk/2011/11/citrus-a-libreoffice-interface-for-today/ . Citrus is de naam voor het nieuw-voorgestelde uiterlijk van Libreoffice. Ik word er vrolijk van. Ik kan me nog het "Renaissance" project van Openoffic.org herinneren. Openoffice.org moest ook een "ribbon" interface krijgen. Ik vind het niet geniaal bedacht maar ik werd er ook niet boos van. Ik heb veel reacties gezien op het internet van mensen die dat wel waren. Citrus gaat denk ik niemand boos maken. Ik vind het getuigen van karakter om een eigen weg te kiezen. Het lijkt intuïtief en gemakkelijk en het ziet er fris uit.
Dat zou mooi zijn, als dat dit jaar zou gebeuren.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.