Date: prev next · Thread: first prev next last


Goede avond,

Op 22/12/2011 11:17, H.C. van der Burg schreef:
Hallo allen,

Voor zover ik kan nagaan is de vertaling van de helpbestanden van versie 3.5.x gereed op een aantal suggesties (40) van mij na. Ik verzoek een ander hier naar te kijken en desgewenst te verbeteren dan wel ter discussie te stellen op deze lijst.
WOOOOW Henk,
Mag ik je zeer, zeer hartelijk bedanken voor het vele werk (en ik kan wel een beetje weten wat het betekent) ;-) Dat spoort me aan om verder werk te maken van de andere vertalingen, maar dit moet zeker anderen niet weerhouden om mee te helpen.

Verder dacht ik dat de bedoeling was dat in Pootle ALLEEN de zwarte teksten vertaald moesten worden. Ik kwam echter diverse RODE vertaalde teksten tegen. Ik neem aan dat dit eigenlijk niet de bedoeling had moeten zijn.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1901 / Virusdatabase: 2109/4696 - datum van uitgifte: 12/22/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.