Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 22-12-2011 12:27, Freek de Kruijf schreef:
On donderdag 22 december 2011 11:17:56 H.C. van der Burg wrote:
Hallo allen,

Voor zover ik kan nagaan is de vertaling van de helpbestanden van versie
3.5.x gereed op een aantal suggesties (40) van mij na. Ik verzoek een
ander hier naar te kijken en desgewenst te verbeteren dan wel ter
discussie te stellen op deze lijst.
Ik zie in Pootle nog steeds onvertaalde woorden en 104 en 11 na te kijken
woorden.

Verder dacht ik dat de bedoeling was dat in Pootle ALLEEN de zwarte
teksten vertaald moesten worden. Ik kwam echter diverse RODE vertaalde
teksten tegen. Ik neem aan dat dit eigenlijk niet de bedoeling had
moeten zijn.
Kun je een voorbeeld noemen? Als het alleen gaat over name="iets" binnen een
Het gaat daadwerkelijk alleen om situaties als     name="iets".
Dus wat mij betreft verder ook geen probleem, alleen geeft die vertaling van "iets" wel extra onnodig werk.

tag ahelp dan is dat geen probleem. Volgens een recente discussie doet die
name helemaal niets. Waarom deze er dan staat is mij een raadsel.

Verder zie ik tag node met title= die in het Duits zijn vertaald en ook naar
mijn mening vertaald moeten worden. Ze staan ook gemarkeerd als foute xmltags,
maar ik heb geen idee waarom.--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.