Date: prev next · Thread: first prev next last


Bedankt Cor,

Lijkt me prima. Alleen zal ik de oliebollen missen op 28-29/12 ;-)

Vr gr

Leo

Op 17/12/2011 10:18, Cor Nouws schreef:
Beste Leo, Kees, *,

Kees Kriek wrote (17-12-11 09:05)
Leo Moons wrote (17-12-11 00:21)

Er wordt een grote bug-hunting sessie geoganiseerd voor bij de
oliebollen :-) op 28 en 29 december.

Ik had er graag bij geweest, maar moet helaas werken en ik vermoed ook
anderen met mij. Waarom werd er niet voor een weekend gekozen? Akkoord
WE van 25/12 en 01/01 zouden ook geen goede optie geweest zijn, maar een
jaar heeft toch 52 WE's

Datzelfde geldt helaas voor mij :-(

Tja, helemaal waar ... Maar we wilden toch ook in deze beta fase proberen een flinke impuls aan het testen te geven. Want veel mensen vroeg laten testen is belangrijk. En dan helpt het weekend van 24/25 of 31/1 ook niet echt...

In eerste instantie werd ook gedacht aan 17 en 18 ... Maar het was lange tijd niet duidelijk of de beta1 wel goed genoeg zou zijn om aan een heel breed publiek te gaan vragen om te testen. Het heeft namelijk weinig zin als er zaken in zitten als bijvoorbeeld maar één document kunnen openen, of dat Impress het niet doet op platform x... Gelukkig blijkt sinds enkele dagen dat de beta1 wel goed is, maar te kort dag om nu dit weekend te kunnen gebruiken. Er is het afgelopen half jaar nog wel het nodige gediscussieerd over deze fase in het onwtikkelproces. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er, na de snelle ontwikkeling en overvloed aan code-bijdragen, een soort alfa-release (beta0) is geweest. Daardoor is de beta1 nu dus OK ;-)

Maar goed, 28 en 29 december is dus niet voor ieder handig.
Ik heb echter twee keer goed nieuws:

- er komt nog een tweede bug-hunt sessie met de release kandidaat 1. We gaan die dus houden op 20 en 21 januari (vrijdag en zaterdag) ...

- iedereen kan ook nu al, zoveel testen als hij/zij wil :-)
Overleggen met anderen kan altijd via mail internationaal of hier.

Biedt dat mogelijkheden?

groetjes,


--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1890 / Virusdatabase: 2108/4686 - datum van uitgifte: 12/17/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.