Date: prev next · Thread: first prev next last
Er wordt een grote bug-hunting sessie geoganiseerd voor bij de 
oliebollen :-) op 28 en 29 december.
Zie http://wiki.documentfoundation.org/QA/BugHunting_Session_3.5.0.-1
Aanrader!
Ik had er graag bij geweest, maar moet helaas werken en ik vermoed ook 
anderen met mij. Waarom werd er niet voor een weekend gekozen? Akkoord 
 
Datzelfde geldt helaas voor mij :-(
 
Kees

WE van 25/12 en 01/01 zouden ook geen goede optie geweest zijn, maar een 
jaar heeft toch 52 WE's

Vriendelijke groeten

-- 
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1890 / Virusdatabase: 2108/4685 - datum van uitgifte: 12/16/11
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.