Date: prev next · Thread: first prev next last


On maandag 12 december 2011 00:49:12 P.J. Koeleman. wrote:
H.C. van der Burg,

Op maandag 12 december 2011, om 0:31 uur, schreef u met als onderwerp
"[nl-discuss] Het begrip layout".

HCvdB> Momenteel komen met betrekking tot de schrijfwijze in versie 3.4
HCvdB> meerdere schrijfwijzen voor voor dit woord. Zie onder andere help
met de HCvdB> woorden Afdruk lay-out en Web-layout.
HCvdB> Hierdoor is moeilijk te bepalen wat de juiste vertaling zou moeten
zijn HCvdB> voor: coloumn layout. Moet dat kolom-layout of kolom-lay-out.
Misschien een andere benadering vervang "lay-out" door "opmaak", dan maak
je er een Nederlandse vertaling van lay-out zou mijn alweer te veel engels
overkomen.
Er ontstaat dan zo iets als äfdruk opmaak", "internetnet opmaak" en
"kolom opmaak"

Naar mijn mening is in een aantal gevallen indeling als vertaling van layout 
ook een goede optie. Met name bij column layout geef ik de voorkeur aan 
kolomindeling als vertaling of zoals boven afdrukindeling. Webindeling lijkt 
mij minder geschikt, dan is webopmaak beter of eigenlijk webpaginaopmaak of 
opmaak van de webpagina.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.